Aanmeldingsformulier Montessori College Arnhem

Voor het aanmelden van uw kind heeft u het digitale adviesformulier van de basisschool nodig om als bijlage toe te voegen. Zonder dit digitale adviesformulier is de aanmelding niet compleet. Dit mag een scan of duidelijk leesbare foto van het formulier zijn.

Gegevens leerling

Burgerservicenummer
 
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Officieel geslacht
Geboortedatum

Nationaliteit(en)
Geboorteplaats
Geboorteland
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Gemeente
Telefoonnummer
Is het een geheim nummer?
Medische bijzonderheden
Bijvoorbeeld medicijngebruik of aanpassingen. Dit is niet verplicht om in te vullen i.v.m. de privacywetgeving, maar helpt ons om rekening te houden met de medische bijzonderheden van uw kind. Uiteraard gaan wij voorzichtig om met uw gegevens, en worden deze niet gedeeld met derden.

Gegevens Ouder/Verzorger 1

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Beroep
Wijken de adresgegevens af van de leerling?
Mobiele nummer
E-mailadres
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Bent u een alleenstaande ouder EN is ouder 2 niet meer in beeld?

Gegevens Ouder/Verzorger 2

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Beroep
Wijken de adresgegevens af van de leerling?
Mobiele nummer
E-mailadres
Geboorteland
Nationaliteit(en)

Gegevens Gezin

De leerling woont bij
Ouders gescheiden
Indien de leerling bij één ouder woont, ook post zenden aan andere ouder?
Samenstelling gezin
Plaats in het gezin
Broer(s) en/of zus(sen) op deze school
Zijn er bijzonderheden?

Financiën

Ouder/verzorger die de betaling verricht

Inschrijven voor leerjaar/onderwijssoort

Advies basisschool
Uploaden adviesformulier basisschool
Kies bestandVerander Verwijder

Soort doorstroomtoets

Bij wie wil de leerling graag in de klas zitten (géén garantie)
Voor welk leerjaar schrijft u de leerling in?
Niveau
Is de leerling ook op een andere school aangemeld?

Gegevens school van herkomst

Selecteer school van herkomst